Maklumat dan langkah-langkah untuk memohon Bantuan Prihatin Nasional (BPN) (TaC-OA)

 

https://bpn.hasil.gov.my/ atau https://semakprihatin.treasury.gov.my/ 

Diambil dari http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/FAQ_BPN_1.pdf. SIla rujuk kepada dokumen ini untuk maklumat lanjut.